Centralt innehåll för MusikProduktion 2

Enligt Skolverkets kursplan, länkat till innehållet på MusikProduktion OnLine.

"Det centrala innehållet anger vad som ska behandlas i undervisningen." (Källa: Skolverket)
Rubriker och länkar i fetstil är hämtat från Skolverkets Kursplan.
Underrubriker (bokstavslista) är vår uppdelning av de rubrikerna.

Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll:
  1. Akustiska och elektriska instrument och deras konstruktion, funktion och egenskaper samt röstens fysiologi.
  2. Fördjupad bearbetning av ljud med analog och digital teknik, samt med teknik och metoder för musiksampling.
  3. Koppling, synkronisering och styrning av ljudutrustning vid inspelningar och scenframföranden, både avseende publikljud och scenljud med monitormixning.
  4. a. Koppling av ljudutrustning för scenframföranden

  5. Fördjupad ljuddesign och teknik vid livemusik, med trådlös ljuddistribution över nätverk.
  6. Interaktion mellan musikproduktion och andra medier, till exempel film och tv.
  7. Ellära som är relevant för musikproduktion.
  8. Felsökning, underhåll och enkel reparation av musikteknisk utrustning.
  9. Planering och genomförande av ett musikaliskt produktionsprojekt i samarbete med andra och med ett konstnärligt kvalitativt resultat.
>