Betygsmatris Musikproduktion 1

Kurskod: MUSMUS01
Kunskapskraven i betygsmatrisen nedan är hämtade från Skolverkets kursplan.
Det är kunskapskraven som ska användas vid betygsättningen
. (Ämnets syfte och centrala innehåll ska alltså inte användas för det ändamålet.)

Kunskapsaspekter
Betyget E
Betyget C
Betyget A
1.01Bearbetning och teknisk hantering av analoga och digitala signaler.Eleven bearbetar såväl analoga som digitala signaler och hanterar teknik för det med tillfredsställande resultat.Samma som för betyget E.Samma som för betyget E.
1.02Egenskaper hos medium som används för att sprida musik.Eleven beskriver grundläggande egenskaper hos något medium som vanligen används för att sprida musik.Eleven beskriver grundläggande egenskaper hos några medier som vanligen används för att sprida musik.Eleven beskriver grundläggande egenskaper hos flera medium som vanligen används för att sprida musik.
1.03Välja och koppla ihop ljudteknik för scenbruk samt utföra ljuddesign.Eleven kopplar ihop och styr en given enkel ljudteknik för scenbruk och utför en ljuddesign i samråd med handledare. Eleven väljer, kopplar ihop och styr en sammansatt ljudteknik för scenbruk och utför en ljuddesign efter samråd med handledare.Samma som för betyget C.
1.04Beskriva inspelningstekniker, hantera inspelningsutrustning och dra slutsatser som påverkar resultatet.Eleven beskriver översiktligt någon inspelningsteknik, hanterar inspelningsutrustning i styrda situationer och drar enkla slutsatser om faktorer som påverkar det ljudtekniska resultatet.Eleven beskriver uförligt några inspelningstekniker, hanterar inspelningsutrustning i styrda situationer och drar välgrundade slutsatser om faktorer som påverkar det ljudtekniska resultatet.Eleven beskriver utförligt och nyanserat flera inspelningstekniker, väljer och hanterar inspelningsutrustning i fria situationer och drar välgrundade och nyansanserade slutsatser om faktorer som påverkar det ljudtekniska resultatet. Dessutom förutser eleven svårigheter och anpassar sig för att utveckla resultatet.
1.05Akustik och ljudlära.Eleven redogör översiktligt för och använder något grundläggande begrepp för rumsakustik och ljudlära samt redogör översiktligt för rumsakustiska förutsättningar i någon känd musikmiljö.Eleven redogör utförligt för och använder några grundläggande begrepp för rumsakustik och ljudlära samt redogör utförligt för rumsakustiska förutsättningar i några kända musikmiljöer.Eleven redogör utförligt och nyanserat för och använder flera grundläggande begrepp för rumsakustik och ljudlära samt redogör utförligt och nyanserat för rumsakustiska förutsättningar i flera kända musikmiljöer.
1.06Planera och genomföra en musikproduktion.Eleven planerar och genomför en musikproduktion i samarbete med andra, och resultatet är tillfredsställande.Eleven planerar och genomför en musikproduktion i samarbete med andra, och resultatet är tillfredsställande. Dessutom tar eleven något initiativ som utvecklar resultatet.Eleven planerar och genomför en musikproduktion i samarbete med andra och resultatet är tillfredsställande. Dessutom tar eleven några initiativ som utvecklar resultatet.
1.07Konstnärligt uttryck.Eleven uppvisar ett visst konstnärligt uttryck.Eleven uppvisar ett konstnärligt uttryck.Eleven uppvisar ett gott konstnärligt uttryck.
1.08Upphovsrätt avseende konstnärliga verk.Eleven redogör översiktligt för upphovsrätt för konstnärliga verk ...Eleven redogör utförligt för upphovsrätt för konstnärliga verk ...Eleven redogör utförligt och nyanserat för upphovsrätt för konstnärliga verk ...
1.09Arbetsmiljö vid musikproduktion.... och beskriver översiktligt någon viktig förutsättning för en säker arbetsmiljö vid musikproduktion.... och identifierar och beskriver utförligt några viktiga förutsättningar för en säker arbetsmiljö vid musikproduktion.... och identifierar och beskriver utförligt och nyanserat några viktiga förutsättningar för en säker arbetsmiljö vid musikproduktion samt ger förslag på åtgärder för att förbättra arbetsmiljön vid musikproduktion.
1.10Bedömning av den egna förmågan och situationens krav.När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.Samma som för betyget E.När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med säkerhet den egna förmågan och situationens krav.

Skillnader mellan de olika betygsnivåerna här ovanför har markerats i fetstil.

När det inte finns kunskapskrav för alla betygsnivåer

Notera att:

  • 1.01 har samma kunskapskrav för alla betygsnivåer.
  • 1.03 har samma kunskapskrav för betyget C och A.
  • 1.10 har samma kunskapskrav för betyget E och C.

Eleven kan inte få högre betyg i den aktuella aspekten än det finns kunskapskrav för.
Men den aspekten ska inte räknas till elevens nackdel om eleven är aktuell för ett D eller B enligt nedan.

Betyget D

Betyget D innebär att kunskapskraven för E och till övervägande del för C är uppfyllda.

Betyget B

Betyget B innebär att kunskapskraven för C och till övervägande del för A är uppfyllda.

>