Copyright och upphovsrättsinformation

Böcker och e-böcker

Alla rättigheter förbehållna. Enligt lagen om upphovsrätt får ingen del av denna publikation reproduceras, distribueras eller överföras i någon form eller på något sätt, inklusive fotokopiering, inspelning, eller andra elektroniska eller mekaniska metoder, utan föregående skriftligt medgivande från utgivaren, förutom i fallet med korta citat i recensioner och vissa andra icke-kommersiella ändamål.

Skolor får endast kopiera enligt skolkopieringsavtalet.

För att ansöka om tillstånd för annan användning, kontakta förlaget.

Webbkurser

Webbkurserna och de tillhörande pdf:erna är skyddade av upphovsrättslagen. Du får bara använda kurserna för eget bruk. Du får inte sälja, göra tillgängligt för andra eller ge bort informationen som finns i webbkurserna eller pdf:erna.

Jag vädjar hellre till dig att respektera upphovsrätten än att hota med lag och straff.

Det ligger mycket mer jobb än du antagligen anar bakom webbkurserna. I alla fall var det väsentligt mer jobb än jag anade ... Om jag ska kunna fortsätta skapa bra webbkurser eller skriva böcker måste jag precis som alla andra få betalt för mitt arbete. Det är INTE ett snabbt sätt att bli rik på, jag lovar! 

Jag tror du förstår ... Tack för att du behåller webbkursernas och pdf:ernas innehåll för dig själv! Däremot får du självklart gärna kopiera och dela med dig av länken till anmälningssidan så att fler kan få veta om att kursen finns.

>