Bästa Liveljudet – Innehållsförteckning

Om Bästa Liveljudet | Läs förordet | Se baksidan | Beställ boken

1. Det bästa liveljudet 13
1.1. Vad är det bästa liveljudet? 13
1.2. Hur viktigt är bra liveljud? 15
1.3. Från musiker till publik 17
2. Det bästa till musikerna 21
2.1. Psykologi och teknik 22
2.2. Begräsningar och möjligheter 23
3. För instrumentets bästa 25
3.1. Håll instrumenten i gott skick 25
3.2. Vem har ansvaret för instrumenten? 26
4. Ordna bästa akustiken 29
4.1. Tillfälliga förbättringar 29
4.2. Fakta om lokalen 31
5. Bästa ljudanläggningen 33
5.1. Vad behöver du? 33
5.2. Välj bra slutsteg och högtalare 34
5.3. Mikrofoner 35
5.4. Mixerbordet 38
5.5. Medhörningen 38
5.6. Hyra, köpa eller använda befintligt PA? 45
6. Ljudteknikerns bästa egenskaper 47
6.1. Det bästa valet 47
6.2. De tre viktigaste kompetenserna 49
7. Rigga för bästa liveljudet 53
7.1. Mikrofonplacering 53
7.2. Mixerbordets placering 58
7.3. Medhörningens placering 60
7.4. Varifrån ska medhörningen skötas? 65
7.5. Publikhögtalarnas placering 67
8. Bästa lösningarna på vanliga problem 73
8.1. Hur du minskar risken för rundgång 73
8.2. Sätt stopp för brum och brus 79
8.3. Hur starkt ska (får) du spela? 92
9. Bästa inställningarna 99
9.1. Grundinställningar — intrimning 99
9.2. Det bästa scenljudet 106
9.3. Effektiv soundcheck 112
10. Mixa Bästa Liveljudet 119
10.1 Mixa med känsla 119
10.2. Att mixa flera olika band 123
10.3. Därför heter det live 124

Bästa Liveljudet - Info och Beställning

>