Akustik

Akustik är läran om hur ljudet beter sig i olika rum och lokaler. ”Läran om ljudet som vågrörelse”, enligt Norsteds ordbok. Vad är då ljud? Ljud uppstår när luften kommer i svängning. Förtätningar och förtunningar i luften bildar ljudvågor. Frekvensen är antalet svängningar per sekund. Frekvensen mäts i Hertz (Hz). 1 Hz = 1 svängning … Läs mer …

>