AD-DA-omvandling

Allt ljud är analogt
Digitala mixerbord kräver förstås digital signal. Men ljudet som går in i mikrofonerna och signalerna som kommer ut därifrån är alltid analoga. Därför måste de analoga signalerna omvandlas till digitala signaler (ettor och nollor) innan de kan bearbetas i en digital mixer. Och innan ljudet når våra öron måste de åter omvandlas, för att bli analogt igen. Slutsteg och högtalare kan bara arbeta med analoga signaler. Allt ljud är analogt. Ljud kan vi omvandla till analoga signaler med hjälp av en mikrofon. Digitala signaler är en beskrivning av den analoga signalen.

En analog ljudkedja
En analog ljudkedja. Mikrofonen (1) omvandlar akustiskt ljud till analog elektrisk signal (2). Bandspelaren (3) omvandlar den elektriska signalen till en magnetisk analog signal. Förstärkaren (4) förstärker den analoga signalen till högtalaren (5) som omvandlar den elektriska analoga signalen till akustiskt ljud igen.

Analog/digital-omvandling
Varje analog ingång och varje analog utgång på mixerbordet kräver därför var sin analog/digital­omvandlare eller digital/analog­omvandlare (AD-DA­-omvandlare). AD-DA-Omvandlarna kan vara inbyggda i det digitala mixerbordet och/eller existera som separata enheter. Ofta erbjuds ett visst antal analoga in-­ och utgångar som standard, med möjlighet att expandera senare.

En digital ljudkedja börjar och sluta likadant som den analoga. Där i mellan omvandlas signalen från analog till digital i AD-omvandlaren (6) för att kunna bearbetas, distribueras och lagras digitalt. För åter bli hörbart ljud måste signalen först passera genom DA-omvandlaren (7).

En digital ljudkedja
En digital ljudkedja börjar och slutar likadant som den analoga. Där i mellan omvandlas signalen från analog till digital i AD-omvandlaren (6) för att kunna bearbetas, distribueras och lagras digitalt. För åter bli hörbart ljud måste signalen först passera genom DA-omvandlaren (7).

Digital multikabel
Om du använder ett digitalt mixerbord kan du också använda digital multikabel som är mycket tunnare och lättare än de analoga. Det kräver dock externa AD-DA-­omvandlare på scenen. Det hela blir ofta rätt kostsamt. För större evenemang går det att distribuera signalerna i mer eller mindre avancerade nätverk till olika platser och ändamål. Det går också bra att använda analog multikabel till det digitala bordets analoga in-­ och utgångar.

Kommentera gärna!

/Ljudteknikern

Bok om PA-ljud
http://ljudteknikern.se/jakten-pa-det-perfekta-pa-ljudet.htm

>