Abonnemangsvillkor för Karolinska Skolan

Villkor från och med 2013-09-01.

Tjänsten
Musikproduktion OnLine - Kursmaterial och lärarstöd i molnet för gymnasiets kurser i Musikproduktion 1 och 2 på http://LjudteknikUtbildning.se.

Abonnemangsperiod
Abonnemanget gäller för läsåret 13/14.

Löpande abonnemang
Abonnemanget förnyas automatiskt av oss med samma antal konton om inte ändring eller uppsägning sker innan den innevarande periodens slut.

Tidsbegränsat abonnemang
Abonnemanget förnyas manuellt av Er. För att det inte ska bli några avbrott i tjänsten behöver Ni förnya abonnemanget innan innevarande period tar slut.

 • Karolinska Skolan har tidsbegränsat abonnemang.
 • Referensskola
  Karolinska Skolan är referensskola för MusikProduktion OnLine under läsåret 13/14. Att vara referensskola innebär att vara tillgänglig för att bolla idéer och utveckling med, via mejl och/eller telefon vid några tillfällen under läsåret. Att komma med egna synpunkter och förslag på förbättringar. Att låta oss använda och ärliga positiva uttalanden i marknadsföring och pr, på till exempel våra hemsidor och i mejlutskick etcetera, tillsammans med tillhörande personnamn och skolans namn samt ibland tillsammans med bild på lärare i musikproduktion och bild på skolans namn. Samarbetet ska präglas av ömsesidig respekt och samverkan.

  Lärarkonton och elevkonton
  Alla har personliga konton med egen inloggning. Eleverna kommer åt hela kursmaterialet, tolkade kursplaner och betygsmatriser samt ett nätverk av elever och lärare i Musikproduktion från anslutna gymnasier. Lärare kommer dessutom åt särskilda sidor som till exempel provfrågor och lärarhandledning.

 • Karolinska Skolan kan ha två (2) lärarkonto och upp till 30 elevkonton.
 • Ökning av antalet konton
  Ni kan lätt öka antalet konton under pågående abonnemangsperiod, om ni behöver fler. Samma villkor, period och abonnemangstyp som för befintliga konton gäller. Ökning av antal konton sker normalt inom 24 timmar vardagar.

  Minskning av antalet konton
  Ni kan när du vill begära minskning av antalet konton men minskningen träder i kraft först från och med nästa abonnemangsperiod. Vid minskning har ni alltså kvar samma antal konton den period som redan fakturerats/betalats. Pågående period återbetalas inte.

  Ändring av kontohavare
  Ni kan lätt ändra kontohavare för befintliga elev- och lärarkonton när du vill. Det kostar inget. Bra om ni till exempel får en ny elevgrupp under pågående period. Eller om en ny lärare börjar/vikarierar. Ändring av kontohavare sker normalt inom 24 timmar vardagar.

  Uppsägning
  Vid löpande abonnemang kan ni lätt säga upp abonnemanget när ni vill. Vid uppsägning har ni ändå kvar alla konton den period som redan fakturerats/betalats. Pågående period återbetalas inte. Ni har ett tidsbegränsat abonnemang så uppsägning behövs inte.

  Pris
  Karolinska Skolan har som referensskola fått en kombination av introduktionspris och specialpris för referensskolor under läsåret 13/14. Därefter gäller ordinarie pris om inget annat överenskommes. Ert introduktionspris som referensskola är 2995 kr för läsåret 13/14 med antal konton enligt ovan. Introduktionspris utan att vara referensskola är 5940 kr. Ordinarie pris är 10530 kr.

  Fakturering
  Fakturering sker i förväg med 30 dagar netto efter påbörjad period. Efter förfallodagen debiteras ränta med gällande referensränta + 8 %-enheter samt lagstadgad påminnelseavgift om 60 kr. Om betalning inte sker efter påminnelse går ärendet automatiskt vidare till inkasso. Vår faktura-, påminnelse- och inkassohantering sköts av Svea Ekonomi AB.

  Ni ska vara nöjda
  Är Ni inte nöjda är ni varmt välkomna att berätta vad ni saknar eller vad ni skulle vilja ändra på. Vi lyssnar och försöker komma Er tillmötes.

  Er kontaktperson: Magnus Sjöquist
  Vår kontaktperson: Hans Nicklasson

  >